Vítejte na našem  webu!

Jsme neziskové a nevládní občanské sdružení zabývající se primárně ochranou přírody a krajiny. Ve smyslu platných stanov se naše sdružení zabývá zejm. ochranou přírody a krajiny, udržováním a rozvojem právního státu a zachováním kulturních a památkových hodnot sídel i krajiny.


Občanské sdružení Záchrana krajiny je členem platformy enviromentálních nevládních ekologických organizací  

 

Nemůžete se již dívat na zabetonovávání Vašeho okolí, bezohlednou komerční výstavbu a ničení životního prostředí?

Jste znechuceni kolaborací úřadů s developery a investory?

Hledáte-li pomoc, radu nebo podporu při územních nebo stavebních řízeních, procesu tzv. EIA, kácení dřevin ve Vašem okolí, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme, bude-li to v našich silách!

Veškeré texty a informace jsou publikovány Občanským sdružením Záchrana krajiny.

 

 

Novinky

Soud: MHMP opět porušil zákon

11.09.2012 20:27
OS ZK opětovně dokázalo porušení zákona při umisťování obrovité stavby bankrotářského impéria Orco s názvem Obytný soubor U hranic v Praze 10. Scénář byl podobný jako obvykle: Vykácení zeleně a betonování, destrukce obydlené lokality. Soud dal za pravdu námitkám OS ZK a zrušil nezákonné...

Další úspěch u soudu: Vila Augustus nemá ÚR

15.08.2012 20:43
Měsíc po kolaudaci přišla honosná stavba s názvem Vila Augustus ve Strašnicích v Praze v důsledku rozsudku soudu o územní rozhodnutí. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24.7. 2012 konstatoval, že územní rozhodnutí vydaly podjaté úřednice, byl v něm významně porušen zákon, a to takovou měrou,...

Zvířata "zmizela" a MŽP porušilo zákon

11.06.2012 11:05
OS ZK uspělo se žalobou podanou na Ministerstvo životního prostředí v souvislosti s ochranou chráněných druhů živočichů v pražských Modřanech. Vedené řízení o výjimce z ochrany bylo zahájeno a poté náhle zastaveno, když chráněná zvířata objevená EIA náhle "zmizela" na základě odborného posudku...

MHMP nepřekvapivě po šalamounsku

16.04.2012 17:53
Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí, vyřešil šalamounsky problém se soudním rozsudkem, který zrušil jeho nezákonné rozhodnutí o kácení stromů v pražských Hlubočepích. Vrátil sdružení po upomínce soudní poplatek a řízení zastavil, protože žadatel vzal údajně žádost zpět. Kácení bylo...

Záchrana zvířat v Plaňanech u Kolína

29.02.2012 17:44
OS ZK se hlásí do řízení o výjimce z ochranu chráněných druhů z důvodu rozšiřování kamenolomu EUROVIA v Plaňanech na Kolínsku. Žijí tam nejen zvláště chráněné druhy, ale i kriticky ohrožené. Záměr je vůči nim bezohledný a likviduje jejich přirozené prostředí a biotopy.

Další úspěch před soudem, ale..

12.02.2012 17:30
Městský soud v Praze zrušil další z řady nezákonných rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy, tentokrát odboru ochrany prostředí, které zamítlo naše odvolání do kácení stromů v Praze 5 - Hlubočepích. Bohužel rozhodnutí přišlo již po vraždě stromů a je smutné, že soud nedokázal skoro 3 roky rozhodnout o...

Michelangelova: Soud vyhověl žalobě OS ZK

25.10.2011 23:10
V kaze BD Michelangelova, kterou se dlouhodobě zabýváme a spolu s místními občany bojujeme proti výstavbě, padl významný verdikt. Rozsudek Městského soudu v Praze zrušil územní rozhodnutí na stavbu bytového domu Michelangelova Praha 10. Podle soudu Magistrát postupoval nestadartně, porušil...

Stromy v Malešicích zachráněny

15.10.2011 23:05
Úspěšným odvoláním se podařilo zabránit kácení desítek topolů v Malešicích v Praze 10 při ulici Tiskařská. Důvodem měla být výstavba kamionového areálu v místech, kde na ulici Průmyslová pravidelně kolabuje doprava. Magistrátu hl.m. Prahy trvalo zrušení nezákonného prvoinstančního rozhodnutí OŽP...

Švindl stavebního úřadu byl potvrzen

11.09.2011 17:15
Magistrát hl.m. Prahy zamítl odvolání OS ZK proti stavebnímu povolení na bytový dům Michelangelova jako nepřípustné. Občanská sdružení nebyla vůbec obesílána s argumentem, že zájmy ZOPK nemohou být dotčeny (stavební úřad Praha 10 podobně postupuje snad vždy). Dům přitom zlikviduje zelené místo v...

Nadnárodní firmy devastují africkou přírodu

09.08.2011 15:31
Zpráva OSN Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) odhalila vysoké zničení krajiny a přírody Nigérie, kterou drancuje nadnárodní firma Royal Dutch Shell s cílem co nejvyšších zisků. Je to další důkaz o zhoubném a škodlivém vlivu nadnárodních firem na životní prostředí napříč světem....
<< 1 | 2 | 3 >>