Další švindl krytý MŽP neprošel

03.10.2013 15:16

Městský soud v Praze vyhověl další z řady žalob OS ZK a zrušil rozhodnutí MŽP, které skandálně a nepochopitelně potvrdilo výjimku z ochrany druhů podle § 56 ZOPK pro kolosální švindl firmy Le Case s.r.o. spočívající ve výstavbě obytného souboru Cvrčovice u Prahy. OS ZK stála v šiku veřejnosti a odborných institucí brojících proti záměru.Se záměrem výstavby nesouhlasili nejen obyvatelé obce Podolanka i jejího blízkého a širokého okolí, kteří sepsali petici, ale vyjádřily i některé organizace, a to zejména Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota.

V lokalitě vybrané pro bagry Le Case s.r.o. se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů, a to ve vysokých počtech druhů i jedinců (více než 30 druhů). Z toho celá polovina je řazena mezi druhy kriticky a silně ohrožené, tedy druhy s nejpřísnější ochranou podle zákona.

Rozhodnutí MS Praha je dalším důkazem, že MŽP a jejím úředníkům jde o jiné, patrně značně hanebné zájmy, ale jistě ne o ochranu přírody nebo zákonnost.