OS ZK podalo odvolání proti kácení stromů v lokalitě Trojmezí, Praha 10

12.12.2010 14:17

OS ZK pokračuje v součinnosti s dalšími ekologickými sdruženími v boji o záchranu Trojmezí, posledního kousku přírody na pomezí Prahy 10, 11 a 15, obklopené ze všech stran betonovou džunglí panelové zástavby Chodova, Spořilova, Záběhlic, Zahradního Města a Hostivaře. Podalo proto odvolání proti rozhodnutí OŽP ÚMČ Praha 10 povolujícímu kácení firmám CENTRAL GROUP Trojmezí a.s. a CENTRAL GROUP a.s. v souvislosti s přípravou obytného souboru Blažimská.