Záchrana zvířat v Plaňanech u Kolína

29.02.2012 17:44

OS ZK se hlásí do řízení o výjimce z ochranu chráněných druhů z důvodu rozšiřování kamenolomu EUROVIA v Plaňanech na Kolínsku. Žijí tam nejen zvláště chráněné druhy, ale i kriticky ohrožené. Záměr je vůči nim bezohledný a likviduje jejich přirozené prostředí a biotopy.