FAQ

Nemáme prostředky na právníky a nemůžeme si dovolit hradit dlouhotrvající boj s úřady a investorem, co teď?

Potom je ideální spolupráce s enviromentalistickým sdružením. OS ZK si zakládá na tom, že je neziskové a není financováno žádným cizím subjektem, ale výhradně dobrovolnými příspěvky členů. Za pomoc nebo zastupování proto nežádáme žádnou odměnu, v případě nutnosti soudního řízení je na Vašem uvážení, zda si přejete uhradit soudní poplatek. Sdružení může žádat o osvobození, v praxi se střídavými úspěchy. 

Nejsem si jist, zda již není pozdě na účinnou akci, protože stavba je v pokročilé fázi přípravy. Má to vůbec smysl?

Je vždy jen na Vás, zda se hodláte bránit Vaše právo na zdravé životní prostředí. Nikdy není pozdě, pokud si to sami nemyslíte.  

Máme se řízení účastnit sami jako sousedi, nebo skrze občanské sdružení?

Jako sousedi máte nezadatelné právo účasti v řízení a nemusíte se do něj jakkoli přihlašovat. Na založení občanského sdružení místních obyvatel bývá často pozdě, pokud je záměr v běhu. Přesto doporučujeme sdružení založit a bojovat na více frontách. Je vhodné si svoje okolí "hlídat" skrze Vaše občanské sdružení a požadovat po stavebním úřadu informování o všem, co se má v okolí stavět. Sledujte pravidelně úřední desku úřadu, protože zahájení územních řízení nebývá doručováno do vlastních rukou.

Investor nám vyhrožuje, že zaplatíme milionové náhrady za zdržování stavby.

 Vyhrožování a vydírání je obvyklý postup některých investorů, bezohledně prosazujících svůj podnikatelský záměr na úkor životního prostředí a místních obyvatel. Za to, že hájíte svá práva, nemůžete být žádným způsobem postiženi. V rámci námitek můžete namítat cokoli a je na úřadě, aby o tom přezkoumatelně rozhodl.