Záchrana krajinného rázu Podyjí

Záchrana krajinného rázu Podyjí

Investor ELDACO a.s. se pokoušelo přes odpor místních obyvatel postavit gigantické větrné elektrárny přímo na hranici Národního parku Podyjí a v okolí. Proti stavbě se zformovala fronta občanského odporu, kde OS ZK spolupracovalo s místními sdruženími.  U obce Vracovice se měly stavět větrné obludy na pozemcích starostky Evy Rozsypalové, která je “náhodou” koupila těsně před zahájením záměru. Vedení obce odpíralo přístup k informacím a porušovalo zák.č. 106/1999 Sb., než se nám podařilo získat utajované jsou smlouvy mezi investorem ELDACO a.s. a obcí vedenou starostkou. 

Starostka obce Vracovice Eva Rozsypalová, která čelila podezření ze střetu zájmů při plánované výstavbě větrných elektráren firmy ELDACO a.s. v moravském Podyjí, si najala na naše sdružení advokátní kancelář poté, co OS ZK úspěšně přinutilo starostku respektovat zákon a vydat utajovanou smlouvu s investorem ELDACO a.s. Ta v dopise vyzvala k omluvě a vyhrožovala podáním trestního oznámení. OS ZK se razantně ohradilo proti pokusu o nátlak a trvalo na tom, že starostka opakovaně vědomě porušila zákon, a to jako představitelka obce Vracovice, když nejprve ignorovala a pak odmítla žádost OS ZK o iformace. Zákon byl respektován až po zásahu Krajského úřadu. OS ZK slíbilo občanům a přátelům v Podyjí o to s větší důsledností hájit životní prostředí a brojit proti jakémukoli porušování zákona, zejm. nelegální výstavbou větrných elektráren, které se podařilo úspěšně zablokovat.