Záchrana ve Slaném

Záchrana ve Slaném

OS ZK úspěšně zastavilo stavbu veliké FVE v bývalých kasárnách Slaný Drnov, kde bylo vedeno řízení o výjimce z ochrany druhů chráněných živočichů jako prskavec, svižník, zlatohlávek nebo křepelka. Gigantickou solární elektrárnu se pokoušel investor za kolaborace vybraných municipálních zástupců prosadit navzdory všem, kteří se v posledních dvaceti letech, alespoň trochu v mezích svých omezených sil, starali, aby okolí letiště nevypadalo ještě hůř. Vyhnáni měli být Air klub Lysá nad Labem, jiní létavci, motorkáři, cyklisté, balónáři. OS ZK navzdory všem tlakům podalo úspěšné odvolání před MŽP, které zrušilo vydanou výjimku a záměr se investorovi v roce 2011 již naštěstí nevyplatí realizovat.