MHMP zamítl odvolání OS ZK pro údajnou opožděnost

15.03.2011 15:32

MHMP zamítl odvolání OS ZK proti rozhodnutí OŽP ÚMČ Praha 10 povolujícímu kácení firmám CENTRAL GROUP Trojmezí a.s. a CENTRAL GROUP a.s. v souvislosti s přípravou obytného souboru Blažimská s odůvodněním, že bylo podáno dva dny od uplynutí zákonné 15denní lhůty. Tím se vyhnul věcnému posouzení odvolacích argumentů. S účelovým výkladem doručování po uložení na poště nesouhlasíme a budou podniknuty právní kroky k ochraně ŽP a veřejného zájmu.