Reference

Záchrana stromů v Radlicích

Firma Skanska se pokoušela pokácet desítky lip, topolů a dubů v Praze 5 - Radlicích s cílem vybetonování plochy a zástavby komerčním palácem. Po sérii podání občanských sdružení (o.s. Za záchranu parku Kavalírka aj.) a odvolání OS ZK proti povolujícímu rozhodnutí vzala Skanska návrh zpět. Záměr...

Záchrany koroptví Jinočany

Zahraniční developer se pokoušel postavit v pražských Jinočanech v blízkosti biokoridoru Jinočanského potoka svůj rezidenční komplex a ke svému záměru plánoval zlikvidovat bitop zde žijící populace koroptví. O přežití chráněných živočichů svedlo OS ZK dlouhotrvající bitvu. Udělenou výjimku z...

Záchrana chráněných zvířat v Praze a ČR

Pražská i česká příroda a krajina ještě stále poskytuje zbytky životního prostoru pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů. O jejich přežití bojujeme již 3 roky navzdory často tristnímu přístupu odvolacího orgánu MŽP. 

Záchrana stromů na Praze 5, 10 a 11

OS ZK se dlouhodobě účastní řízení o kácení dřevin a bojuje ze všech sil proti úbytku pražské zeleně. Naše úsilí má výsledky a zachránili jsme již stovky stromů, včetně dubů, lipa javorů. Naše motto zní: Každý strom je jako člověk!

Záchrana krajinného rázu Podyjí

Investor ELDACO a.s. se pokoušelo přes odpor místních obyvatel postavit gigantické větrné elektrárny přímo na hranici Národního parku Podyjí a v okolí. Proti stavbě se zformovala fronta občanského odporu, kde OS ZK spolupracovalo s místními sdruženími.  U obce Vracovice se měly stavět větrné...

Záchrana ve Slaném

OS ZK úspěšně zastavilo stavbu veliké FVE v bývalých kasárnách Slaný Drnov, kde bylo vedeno řízení o výjimce z ochrany druhů chráněných živočichů jako prskavec, svižník, zlatohlávek nebo křepelka. Gigantickou solární elektrárnu se pokoušel investor za kolaborace vybraných municipálních zástupců...

Záchrana ulice Rafaelova - Praha 10

  OS ZK se úspěšně účastnilo územního řízení o návrhu na umístění panelové stavby označené „Bytový dům Rafaelova“  při ulici Rafaelova a Michelangelova, k.ú. Strašnice. V řízení zastupovalo desítku místních obyvatel a bytové družstvo Želvička, kteří dlouhodobě trpí výstavbou, v...

Záchrana krajiny Mladá Boleslav

OS ZK se podařilo v létě 2010 s podporou místních lidí úspěšně odvrátit výstavbu obrovité fotovoltaické elektrárny o výkonu až 9 MW u Mladé Boleslavi. Žadateli se po naší přihlášce nepodařilo odstranit nedostatky podání a řízení bylo zastaveno. Zachráněny byly desítky hektarů zemědělské půdy včetně...