Záchrany koroptví Jinočany

Záchrany koroptví Jinočany

Zahraniční developer se pokoušel postavit v pražských Jinočanech v blízkosti biokoridoru Jinočanského potoka svůj rezidenční komplex a ke svému záměru plánoval zlikvidovat bitop zde žijící populace koroptví. O přežití chráněných živočichů svedlo OS ZK dlouhotrvající bitvu. Udělenou výjimku z ochrany chráněných druhů nejprve vydal krajský úřad, ale poté ji na základě úspěšného odvolání OS ZK zrušilo Ministerstvo životního prostředí. Po další sérii námitek a podání OS ZK žadatel od záměru ustoupil.