Soud: MHMP opět porušil zákon

11.09.2012 20:27

OS ZK opětovně dokázalo porušení zákona při umisťování obrovité stavby bankrotářského impéria Orco s názvem Obytný soubor U hranic v Praze 10. Scénář byl podobný jako obvykle: Vykácení zeleně a betonování, destrukce obydlené lokality. Soud dal za pravdu námitkám OS ZK a zrušil nezákonné rozhodnutí MHMP. OSZK ustálo i pokus o zastavení soudního řízení, kterým v roce 2011 hrozilo, že bude celý švindl zahrán do autu. Neslavná série MHMP před Městským soudem Praha pokračuje a nejvíce trpí zavedenou praxí občané, kteří se mnohdy jen bezmocně dívají, jak betonáři staví navzdory prokázanému porušení zákona.